Hvad er forskellen på, om mennesker har et godt liv – eller et dårligt? Om de selv opfatter livet som godt eller skidt? (Altså andres vurdering kontra deres egen.)

Hvad er forskellen på mennesker, om de enten er glade – og viser det eller hænger med hovedet og vrøvler? (Der er selvfølgelig også mange varianter indimellem.)

Hvad ligger der bagved? Og hvad er muligheden for at ændre det? Hvis de vil?

Det er spørgsmål, som har drevet mig den sidste tid og som stadig optager mig meget. For hvordan får jeg svar på det? Ved at jeg får historier, som kan være meget varierede. Varierede af hvor meget de vil fortælle og hvor ærlige de tør være.

Dette menneskelige træk har ingen alder og blandt de unge, finder jeg de mest ærlige og troværdige mennesker. Derfor søger jeg stadig her.