Mange gange tror vi, at vi har 2 muligheder, når vi står i et valg: JA eller NEJ: tilvalg eller fravalg, når vi ikke regner MÅSKE med som et forsøg på en pauseknap.

Men der kan være mange andre muligheder, når vi kigger på forudsætningerne for at sige TIL eller FRA.  Hvad kan der evt. forhandles om vedr. tid, sted eller kr. ? Forhandlinger med enten andre eller en selv.

Hvad skal der til, for at muligheden bliver oplevet positivt ? At der skabes positive forventninger, som er så vigtig for alt.

Disse overvejelser skal sortere i forudsætningerne, som ellers kan skabe stress og andre negative følelser, der ofte har baggrund i et dårligt selvværd om ikke at være god nok, ikke selv tør tro på, at vi kan klare det.

Dog kan vi ikke forvente, at alt kan forhandles og ikke alle muligheder skal føres ud i livet.

Min pointe: Gør seriøse overvejelser inden beslutningen tages !